”Guds frid omsluter mig i dag och jag glömmer allt utom Hans Kärlek.”

Var i mitt sinne min Gud.

Den här dagen tillbringar jag i Din Kärlek och jag låter miraklerna fylla min dag.

EKIM:s status är rätt varseblivning. Det är vad Kursen går ut på att ändra varseblivningen från fel till rätt. Ju mer jag är med EKIM:s budskap ju mer jag tränar mitt sinne och vaktar på mina tankar, ju mer blir jag varse – varseblir jag Guds frid och kärlek och släpper allt annat.

Varje stund med Gud är så värdefull.

Varje stund som jag med hela mitt hjärta låter mig omslutas av Guds Kärlek påminns jag om vem jag är.

Så enkelt det är. Jag behöver bara välja att vara lycklig.