”Jag erbjuder endast mirakler i dag, för jag vill att de skall ges tillbaka till mig.”

Jag ser min broder så som han är. Glad och lycklig och fullkomlig och utan bekymmer. Jag ser hans Helige Ande, jag ser att han är för alltid fri.

Jag ser Kristus i honom. Jag ser att kärleken är universell. Den gäller alla och allting.

Jag erbjuder mirakler i form av ett leende, i form av en tanke som sänder kärlek och välsignelse och frihet, i form av förlåtelse etc. Vilken form miraklet än tar är innehållet – jag älskar dig, du är fullkomlig, du är Guds Son.

Jag önskar alla frid och fred.

Jag förlåter det som ingen någonsin har gjort. Jag förbiser det som inte finns. Jag ser inte det overkliga som verklighet.

Så som det står i inledningen till EKIM:

”Ingenting verkligt kan hotas.
Ingenting overkligt existerar.”