”I dag lär jag mig kärlekens lag; att det jag ger min broder är min gåva till mig själv.”

Bara det jag ger är mitt.

Jag förlorar ingenting genom att ge. Tvärtom.

Så jag ger bort allting, jag behåller ingenting för mig själv.

I denna världen är gåvorna i form av symboler. I sanningen är det kärlek och välsignelse.

Jag är omsluten av kärlek, jag är kärlek.

Jag ber om mirakler, rättelser av mitt delade sinne.

Jag ber om förlåtelse, om kärlekens uppvaknande.

Jag ber om mirakler, för de ges och tas emot som ett.

”När du väl accepterar Hans plan som den enda funktionen du vill fylla, kommer det inte att finnas någonting annat som den Helige Ande inte kommer att ordna åt dig utan att du behöver anstränga dig. Han kommer att gå före dig och jämna vägen för dig, och inte lämna några stenar som du kan snubbla över, och inte några hinder som blockerar din väg. Ingenting som du behöver kommer att förvägras dig. Det finns inte en enda skenbar svårighet som inte kommer att lösas upp innan du når fram till den. Du behöver inte fundera på någonting, och inte bry dig om någonting annat än det enda syfte som du vill uppfylla.” T 20.IV.8:4-8