”Jag ombeds inte att offra någonting för att finna Guds barmhärtighet och frid.”

Det bästa i livet är gratis och oändligt. Guds barmhärtighet och kärlek och frid är gratis. Jag får den, jag ger den, om och om igen. Detta är ett mirakel som ges och tas emot som ett.

Min vilja är att vi skall gå tillsammans hem till Gud. Att vi skall välsigna världen och släppa den fri.

Jag är stilla, njuter av solen som möter månen och jag kommer till Gud precis så som jag är, precis så som Han har skapat mig.