”Jag låter förlåtelsen vila över alla ting, för att på så sätt kommer förlåtelsen att ges till mig.”

Jag ser min Gud i ett fint gyllene ljus och fröjdas över att jag med lätthet tar plats bredvid Honom på Hans tron i Hans tro.

Nyckeln finns i min hand, förlåtelsen finns i min hand, jag låser upp och finner att dörren är öppen, jag kliver in till Gud.

Jag släpper alla illusioner, alla dömanden, jag förlåter min broder och ser att det är mig själv jag förlåter.

Jag fattar inga beslut på egen hand!

”Mirakler är naturliga tecken på förlåtelse. Genom mirakler accepterar du Guds förlåtelse genom att utsträcka den till andra.” Princip nr 21