”Jag kan vara fri från lidande i dag.”

Jag föddes in i den här världen för att lära mig att alltid välja glädje och tacksamhet. Jag finner glädjen och friden genom att se alla mina bröder som Kristus och genom förlåtelse. Jag finner frihet när jag ger andra frihet.

Döm inte, gör inte dig själv till en del av onda drömmar. Drömmen om dömande är en lek. Den är inte sann. Med hjälp av den Helige Ande förvandlas den till en lycklig dröm där allt är glädje.

Drömmar om förlåtelse visar att jag har valt glädje och vänlighet utan dömande.

”Mirakler är naturliga tecken på förlåtelse. Genom mirakler accepterar du Guds förlåtelse genom att utsträcka den till andra.” Princip nr 21