”Jag kommer att få vad jag än ber om.”

Allting jag får har jag bett om!

Jag vill inte ha smärta. Jag vill inte undvika lycka!

Tänk aldrig: detta är för bra för att vara sant.

Det är Guds Vilja att jag skall vara lycklig. Våga vara lycklig! Uttryck din lycka och glädje! Den kan aldrig bli för mycket.

I mitt liv har jag ofta fått höra att jag är för mycket, ända från barnsben.
Nu har jag lärt mig att jag är inte för mycket, jag är bra som jag är, jag är så som Gud skapade mig.

Jag väljer Guds glädje och frid, om jag hamnar fel väljer jag igen.

Fader detta är Din dag. Det är en dag då jag inte vill göra någonting på egen hand, utan höra Din Röst i allt som jag gör; och endast be om det som Du erbjuder mig, och endast acceptera de Tankar som Du delar med mig.