”Jag påverkas endast av mina tankar.”

Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever, och bestämmer det mål jag vill uppnå.

Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.

Det är mitt val, det är min makt.

Ingenting utanför mig kan göra mig rädd eller kärleksfull, eftersom ingenting är utanför mig.

Bara mina tankar kan orsaka smärta. Det är mitt val vilka tankar jag tänker. Det är min makt som bestämmer vad jag skall tro på.

Ingenting är utom vår kontroll. Bara denna tanke befriar oss från rädsla! Denna insikt, att ingenting utanför mig kan hota mig på något sätt är tillräcklig för att befria mig från rädsla.

Dessa rädda tankar kommer och går och jag bekymrar mig inte så mycket, jag ser dem och säger till mig själv: ”jag har fortfarande ett ego”. Jag tar tanken med mig till den Helige Ande för att få hjälp med att tänka annorlunda – tänka med Gud.