”Min syndfrihet skyddar mig mot all skada.”

Jag behöver inte göra någonting av mig själv. Jag accepterar att Gud har redan gjort allting.

Jag måste sluta upp med att tro att jag kan göra någonting över huvud taget och bara följa Guds Röst, den Helige Ande i mig.

Under mina meditationer känner jag mig så lugn och fridfull och lycklig. Jag känner verkligen Guds Närvaro. Jag slutar tänka och bara är. Guds Son har inget ego,

”Gör helt enkelt så här: var stilla, och lägg åt sidan alla tankar om vad du är och om vad Gud är; alla begrepp som du har lärt dig av världen; alla bilder du har av dig själv. Töm ditt sinne på allt som det tror är antingen sant eller falskt, bra eller dåligt, och på varje tanke det bedömer som värdefull, och på alla de föreställningar som det skäms över. Håll inte kvar någonting. Ta inte med dig en enda tanke som det förgångna har lärt dig, inte heller en enda övertygelse som du någonsin tidigare har lärt dig av någonting. Glöm den här världen, glöm den här kursen, och kom med helt tomma händer till din Gud.”
Lektion 189:7