”Jag väljer att se min broders syndfrihet.”

Låt mig se Kristus i min broder!

Låt mig komma ihåg Gud, vår Fader!

Min broder skall visa mig vägen hem.

Lag lever med Johan, min man sedan drygt 47 år. Jag väljer att se hans syndfrihet så att jag kan se min egen. Förlåtelse är valet. Jag ser det jag vill se, jag väljer det jag ser.

När jag ser skuld i min broder så har jag egentligen sett skuld i mig själv men projicerat den på min broder. Jag upptäcker att min frid har försvunnit och ser att jag har gjort ett galet val. Jag ändrar mitt val, ser på ett annat sätt, jag ser min broder som oskyldig.

Jag ser vad jag tror är där, och jag tror att det är där eftersom jag vill att det ska vara där.

”Det som aldrig var är inte en del av dig. Ändå kommer du att tro att det är det, tills du inser att det inte är en del av honom som står bredvid dig. Han är en spegelbild av dig själv, i vilken du ser den dom du har avkunnat över er båda. Kristus i dig ser hans helhet.” T 24.VI.8:4-7