”I dag gör jag anspråk på de gåvor som förlåtelsen ger.”

Jag vill inte förlora tid genom att söka efter det egot kan ge mig!

Jag vill ha Guds frid i mitt hjärta!

Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig?

Jag skall inte döma eller bedöma. Jag skall acceptera mina bröder så som de är, jag skall acceptera mig själv så som jag är – oskyldiga och fridfulla.

Hela världen är mitt klassrum. Varje ögonblick ger mig en chans att välja. I dag väljer jag Guds frid. Jag väljer en lilja av förlåtelse, jag ger den till min broder.

”Mirakler är naturliga tecken på förlåtelse. Genom mirakler accepterar du Guds förlåtelse genom att utsträcka den till andra.” Princip nr 21