”Rädslan binder världen, förlåtelsen gör den fri.”

Så sant!!

Jag förlåter mig själv. Jag kommer ihåg att jag är så som Gud skapade mig. Jag välsignar allt och alla jag ser.

Jag skiner av ljuset inom, det lyser på alla hinder mitt ego sätter upp och jag ser hur hindren rasar. Det är som om de inte finns.

Genom att äga mina egna skuldtankar och ansvara för dem och se att jag gjorde dem själv så vaknar jag upp ur min mardröm och finner att jag kan välja. Att jag har fått makten att välja igen och denna gång välja annorlunda.

Genom att öva förlåtelse upptäcker jag att jag är fri. Fri att älska och frälsa världen. Jag har makten att se allting på ett annat sätt.