”Jag har redan valt det som Du vill.”

Manuskriptet är skrivet!

Vi är Guds Vilja, vi är Kärlek!

Vi kan inte ändra det!

Allt annat är en illusion. En dröm som handlar om att vi skulle ha svikit Gud och brutit mot Hans lagar. Den som drömmer drömmen är vi själva och eftersom det är en dröm som inte är sann kan vi ändra den när vi vill.

Låt oss komma ihåg att vi är Guds Söner, låt Guds Vilja som är vår vilja ske på jorden. Låt oss vara så som Gud skapade oss.

Låt oss vägra att vara en del i skrämmande, rädda drömmar. Vi är inte en dröm, vi är inte en kropp. Vi är sinnen som är förenade i Gud.