”Jag väljer andra plats för att vinna första.”

Allting är upp och ner till dess vi lyssnar till Guds Röst!

”Du kan försvara din speciellhet, men du kommer aldrig att höra Rösten för Gud samtidigt med den. T 24.II.5:1

Att förena vår vilja med Guds Vilja är det sätt vi finner vår egen. Frälsning finner vi genom varandra.

Låt miraklet visa mig hur jag väljer lyckliga drömmar, helande drömmar, förlåtande drömmar. Jag har lärt mig att det är jag som är drömmaren och det är jag som kan välja vilken dröm jag drömmer till dess jag en gång för alla vaknar upp och låter Gud ta sista steget.

I drömmar om förlåtelse görs verkningar av mina mardrömmar ogjorda och allt och alla varseblivs som vänner. Jag ser att det var mitt sinne som var sjukt. Min kropp är neutral, alla kroppar är neutrala. Jag är inte en kropp. Jag är fri.

”Varje dag, varje timme, varje ögonblick väljer jag vad jag vill se, ljuden jag vill höra, vittnesbörden om det som jag vill skall vara sanningen för mig.” Lektion 271.1:1

”Miraklet gör det möjligt för dig att bota sjuka och uppväcka döda, eftersom det var du själv som gjorde sjukdom och död, och därför kan avskaffa båda. Du är ett mirakel i stånd till att skapa i likhet med din Skapare. Allt annat är din mardröm, och existerar inte. Endast det som skapats av ljuset är verkligt. Princip nr 24