”Allt som jag tror att jag ser återspeglar mina föreställningar.”

Jag har givit allt jag ser den mening det har för mig.

Jag väljer vad jag vill se. En bild av det jag önskar projiceras utåt och jag bedömer den och betraktar den. Detta är tankens kraft. Allting är bara reflektioner av mina tankar.

Väljer jag vansinniga tankar ser jag en vansinnig värld.

Väljer jag dömande tankar ser jag en fördömd värld.

Väljer jag förlåtande tankar ser jag en vänlig värld.

Min uppgift är att hela sinnet genom att ändra mina tankar. Fader låt mig bara tänka tankar jag tänker med Dig – kärleksfulla, fridfulla och enande.