”Jag offrar rädslan med glädje.”

Jag låter Din Kärlek flöda fritt.

Det är det enda min Fader ber mig om, att återfå mitt sunda förnuft och låta Guds Vilja ske på jorden.

Låt rädslan försvinna! Låt mig sluta upp med att vara rädd för Kärleken!