”Jag kan endast ge upp det som aldrig varit verkligt.”

Under en period att avstå ifrån ger jag upp det som inte är sant. Jag kan dock uppleva det som om jag offrar något.

Men jag kan inte offra det som inte är verkligt.

Kan jag skilja på illusioner och verklighet? Jag försöker intala mig att jag är inte en kropp. Jag är som Gud skapade mig.

Jag avstår endast från illusioner och när jag ser dem försvinna så upptäcker jag det illusionerna försökte gömma. Jag upptäcker att rädslan försvinner och kärleken består. Jag glömmer att döma, jag accepterar och älskar trots allt. Jag ser bortom kroppar och försöker med den Helige Andes hjälp att ge kroppen en annan orsak än den jag av gammal vana har givit. den.