”Min Fader ger all makt till mig.”

Kan Guds Vilja göra allting i mig?

Kan Guds Vilja nå genom mig till hela världen?

Kan Guds Vilja vara begränsad?

Den är fri från dömande, rädsla och smärta. Den är fri och glad och tacksam. Det finns ingen tid och inget rum. Jag är nära alla och allting. Jag är fri att frälsa världen utan begränsning. Detta är Guds Vilja.

Jag är fortfarande Guds helige Son, för evigt oskyldig, för evigt kärleksfull och för evigt älskad, lika gränslös som min Skapare, och fullständigt oföränderlig och för evigt ren.

”Ingen som älskar kan döma, och det han ser är fritt från fördömande.” T 20.VII.9:7