”Jag kom för att frälsa världen.”

Det är min enda funktion.

Att föra världen tillbaka till ljuset genom att tillåta mig själv vara den jag är. Guds förlängning på jorden i den lyckliga drömmen. Jag skall vakna tillsammans med dig och alla andra och låta Gud ta sista steget in i Hans rike.

Jag går igenom rädslor och egots domäner. Orädd ser jag dem rakt in i ögonen och ser att de inte finns. Jag är här enbart för att vara hjälpsam, för att hela, för att välsigna och frälsa världen.

”Rädsla skänker inte glädje. Det gör helande. Rädsla gör alltid undantag. Det gör aldrig helande. Rädsla framkallar dissociation, eftersom den medför separation. Helande framkallar alltid harmoni, därför att den kommer från integration.” T 7.V.6:1-6