”I mig är frälsningens mål och medel ett.”

Frälsning är att känna igen att vi alla är ett. Vi är en helhet, vi behöver helas.

Svaret finns inom oss, i syndfriheten, i fullkomligheten, i vetskapen om att vi alla är ett.

Jag är som Gud har skapat mig. Jag glömmer det ganska ofta och söker mitt Själv som finns inom mig.

Jag är målet världen söker. Jag behöver bara acceptera Soningen för mig själv. Acceptera att vi är ett med Gud. Känna igen att upplysning är bara ett igenkännande och inte någon förändring. Bara vara i det jag är.