”Jag följer den väg som bestämts åt mig.”

Jag finner denna väg genom att följa den Helige Ande då kommer jag att upptäcka vad min roll är.

Min Fader har bestämt rollen åt mig, Han har också bestämt vilken väg jag skall gå i frälsningens drama.

Min roll är en aspekt av helande.

Min roll är att känna igen Kristus i alla jag möter.

Jag går dit Du min Fader vill att jag skall gå. Jag gör vad Du min Fader vill att jag skall göra. Jag älskar Dig min Fader för evig.t.