”Alla gåvor jag ger mina bröder är mina egna.”

I min skattkammare hemma hos Gud är att få och att ge detsamma.

Allting tillhör oss, vi är ett.

Kärlekens skatt bara växer och växer ju mer vi ger av den.

Genom att ge Guds gåvor så vet jag att jag har dem. De enda gåvor jag har är de jag ger.

Låt mig ge kärlek, glädje och frid till alla mina börder och systrar.

Lovad vare alla mina relationer!