”Jag söker en framtid som är olik det förgångna.”

Allt som inte är Nu finns inte, det är en illusion.

Egot ser på det som varit och får mig att tro att det blir likadant i framtiden, med udd.

Den Helige Ande baserar framtiden på Nuet, misstag finns inte.

Nu är allt som finns, befriat från skuld och rädsla och all jag behöver kommer jag att få.

Jag tar detta ögonblick och låter frid och trygghet och glädje genomsyra mig.

Jag låter den Helige Ande hela mitt sinne och ju mer jag gör detta kommer friden att utsträcka sig själv.

Låt mig använda Nuet till att vara fri.

Låt mig lägga min framtid i Dina Händer, Gud.

”Om frid är sanningens och det sunda förnuftets tillstånd, och inte kan vara utan dem, då måste det vara där friden är.” T 17.VI.5:4