”Låt en ny varseblivning komma till mig nu.”

Låt mig se allting utan synd utan att döma, utan rädsla.

Låt mig bjuda in kärleken i stället och välkomna Guds gåva.

Låt mig vakna upp och se inåt.

Låt mig se ljuset och se att det lyser genom mig på dig och alla och allting.

Låt mig känna hur friden sprider sig och gör oss alla till Ett.

Låt allting vara precis så som det är.

Låt mig ta emot helandets mirakel, det är min enda önskan.