”Jag ser alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

Jag ser det jag tror är där, och jag tror att det är där eftersom jag vill att det ska vara där. Varseblivningen har ingen annan lag än denna.

Orsaken till världen jag ser finns i mitt sinne. Jag kan ändra mitt sinne om världen och med ändrade tankar ser jag en ändrad värld.

Om jag vill se det som Kristus vill att jag ser så ser jag det. Jag vill dela Kristi kärlek för världen. Nyckeln finns i det jag vill.

Jag vill se en befriad värld, fri från mitt dömande!