”Jag dömer alla ting utifrån hur jag skulle vilja att de var.”

Befria mig från mitt dömande och låt mig ta emot Guds dom över mig!

Guds dom lyder: ”du är fortfarande Min helige Son, för evigt oskyldig, för evigt kärleksfull och för evigt älskad, lika gränslös som din Skapare, och fullständigt oföränderlig och för evigt ren.”

Älska utan attack – det är det heliga ögonblickets mirakel.

Mitt och ditt helande är verkningar av det ögonblick då kärleken utan attack kommer in i vårt liv.

Jag kan inte döma, jag vet inte tillräckligt. Det jag ser är mitt sinnestillstånd som återspeglas utanför. Jag överlämnar mitt dömande till Rösten som talar för Gud och ber Honom döma åt mig.