”I oräddhet och kärlek tillbringar jag den här dagen.”

Så svårt det är att inte låta sig fångas och fastna i den här världens tankar och händelser. Jag försöker verkligen välkomna kärleken i mitt hjärta och känna friheten att se över egots alla frestelser som vill få mig att känna rädsla i stället för kärlek.

Jag tillbringar den här dagen med Dig, min Fader. Jag ber: öppna mina ögon för kärleken, öppna mina öron så jag hör Din kallelse, och låt mig känna Din eviga Kärlek.

Låt mig sjunga tacksamhetens sång, det finns ingen plats för rädsla i oss i dag, för vi har välkomnat kärleken i våra hjärtan.

Gud har givit mig ett sätt att uppnå ett annat sinnestillstånd, att vakna från mardrömmen och träda in i den lyckliga drömmen – det rätta sinnet – och in i det heliga ögonblicket.

”Mirakler innebär frihet från rädsla. Att ”sona” innebär att ”göra ogjort”. Att göra rädslan ogjord är en nödvändig del av miraklens Soningsvärde.” Princip nr 26