”Jag skall inte vara rädd för att se inåt i dag.”

Rösten som talar för Gud berättar för mig att jag är Guds Son. Den hjälper mig att se att jag är endast kärlek.

Allt annat är bara ett rop på kärlek och den Helige Ande skall hjälpa mig att se att mina rädda tankar inte betyder någonting. Han skall hjälpa mig att se över dem, att se ljuset och kärleken, att se Gud i dig och i mig.

Jag vill vara den Du skapade Gud. Jag vet inte hur men jag överlämnar mig i Dina händer. Du skall svara mig, Du skall leda mig i allt.

”Mirakler lovprisar Gud genom dig. De lovprisar Honom genom att ära Hans skapelser och bekräfta deras fullkomlighet. De helar därför att de förnekar identifikationen med kroppen och bekräftar identifikationen med anden.” Princip nr 29