”Detta ögonblick är den enda tid som finns.”

NU är den enda tid som finns.

NU – det heliga ögonblicket.

”Varje ögonblick är en ren, obefläckad födelse, i vilket Guds Son träder fram ur det förgångna in i nuet.” T 15.I.8:4

Var i Nuet!

Glöm det förgångna, även de senaste 5 sekunderna.

Öva det heliga ögonblicket, var i det. Ta detta ögonblick, NU, och tänk på det som det enda som finns.

När jag ser på det förgångna ser jag att livet går så fort. Helt plötsligt märker jag att åren har gått och att jag inte längre har lust att göra det jag tidigare ville göra. Jag vill bara vara NU.