”Motstridiga önskningar kan inte vara min vilja.”

Guds frid och kärlek omsluter mig på alla sidor och gör mig till ett med allting.

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är som Gud skapade mig. Ande är jag, fri att välsigna världen. Jag sänder ljus och kärlek till alla mina bröder och systrar.

”Vandra mildhetens väg, och du kommer inte att frukta något ont och inte några skuggor i natten.” T 27.I.1:3