”Den helige Kristus föds i mig i dag.”

Den heligaste av alla platser är den där ett gammalt hat förvandlas till kärlek.

Där det tidigare stått ett kors står nu den uppståndne Kristus och alla gamla sår helas i Hans åsyn.

”Jag föds på nytt varje gång en broders sinne vänder sig mot ljuset i sig och söker mig.” Rep. V.In.7:3

Jag läser och gör den här kursen för att uppnå och bevara frid i mitt hjärta. När jag är i frid är jag stilla och hos Gud.