”Och Gud själv skall torka alla tårar.”

Och våra ögon skall se att Guds Son är En i oss alla. Allt annat är falskt. Vi är förenade i Gud och när vi ser det är vi hemma i den verkliga världen.

Så lycklig jag är när jag läser denna lektion. Ännu behöver jag allt vad EKIM lär mig men en dag skall allt vara så klart och tydligt för mig att jag har allt i mitt hjärta.