”Jag älskar Dig, Fader, och jag älskar Din Son.”

Jag lär känna mitt ego och står stark så att jag vågar vara i min rädsla för att möta Gud och ta emot Hans gåvor. När jag ser att det är mitt lilla egosjälv jag gör mig av med och när jag accepterar mitt sanna Själv så glömmer jag mitt lilla själv och går jublande att möta Gud.

Jag möter alla där de är. Jag ser med Kristi ögon och talar med Kristi tunga. Jag använder min erfarenhet på ett kärleksfullt sätt. Jag är i Gud och Gud är i mig.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4