”Den Helige Ande talar genom mig i dag.”

Jag lär ut det jag vill lära mig. Guds Ord och Guds Tankar.

Jag frågar Gud: ”Vad vill Du säga genom mig idag?”

”Tack alla kära för att jag får vara i ert liv. Jag älskar er alla, underbara varelser.”

Jag frågar vidare: ”Hur vill Du att jag skall tala om för Susanne (min dotter jag är hos just nu) att hon är ren och helig som Guds Son?”

”Du är en förebild för alla du möter. Så stark och tillitsfull och full av kärlek. Jag är så tacksam över att få finnas i ditt liv.”

”Gör helt enkelt så här. Var stilla, och lägg åt sidan alla tankar om vad du är och om vad Gud är, alla begrepp som du har lärt dig om världen, alla bilder du har av dig själv. Töm ditt sinne på allt som det tror är antingen sant eller falskt, bra eller dåligt, och på varje tanke som det bedömer som värdefull, och på alla de föreställningar som det skäms över. Håll inte kvar någonting. Ta inte med dig en enda tanke som det förgångna har lärt dig, inte heller en enda övertygelse som du någonsin tidigare har lärt dig av någonting. Glöm den här världen, glöm den här kursen, och kom med helt tomma händer till din Gud.” Lektion 189.7