”Den Helige Ande ser genom mig i dag.”

Må Kristi ögon och syn ersätta min egen begränsade syn.

Den Helige Ande erbjuder mig att byta ut min varseblivning mot Hans som visar mig frid, glädje och kärlek.

Han erbjuder mig att låta mig bäras av Gud genom livet av en obegränsad energi av kärlek som innehåller allting.

Jag ber om nåd att överlämna mig till detta flöde av kärlek, att överlämna mig i den Helige Andes händer och se med Kristi ögon. Låt kärleken lysa genom mig.

Gud är min Fader, mig skall intet fattas. Kanalen är öppen, kompassen är inställd.