”Min kropp är ett helt neutralt ting.”

Och det har den varit i snart 72 år. Ty kroppen finns bara i tiden och tiden finns egentligen inte, så därför finns inte min kropp.

Men så länge jag har den, så länge jag är i illusionen, i tiden, må jag ta väl hand om min kropp och låta den tjäna Gud och kärleken.

Den hjälper mig att vakna upp från drömmen att jag är något annat än Guds Son. Guds Son som för evigt är densamme, orörd av tiden och utom räckhåll för döden.

Den är ett inlärningsinstrument och en kommunikationslänk i Guds frälsningsplan. Min kropp är ett verktyg som endast är användbart i sanningens tjänst.

När kroppen har gjort sitt, läggs den åt sidan. Vi kallar det död, men det är frihet.

”Varje dag bör ägnas åt mirakler. Syftet med tiden är att göra det möjligt för dig att lära dig använda tiden konstruktivt. Den är således ett undervisningsredskap och ett medel för att uppnå ett mål. Tiden kommer att upphöra när den inte längre är användbar för att underlätta inlärningen.” Mirakelprincip nr 15