”Allt har ett lyckligt slut.”

Vilken trygghet att läsa denna mening!

Bara jag vågar överlämna allt i Guds händer och sluta vilja kontrollera och bestämma och tycka. Och det bästa av allt, det är jag som bestämmer när detta mål nås.

Jag ser det jag tror finns där, och tror att det finns där eftersom jag vill att det ska finnas där.

Varje morgon när jag läser EKIM säger och tänker jag att idag skall jag inte döma något som händer. Jag blir bättre och bättre på att inte döma, att inte göra någonting.

Varje olycklig tanke har en motsvarighet. Den kan ses på ett annat sätt, genom ett sinne i frid. Jag gör ingen affär av den, tänker att nu var jag där igen och vänder på klacken och går åt andra hållet.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1

”Miraklet upplöser misstag därför att den Helige Ande identifierar misstag som falska eller overkliga. Detta är detsamma som att säga att genom att varsebli ljuset försvinner mörkret automatiskt.” Mirakelprincip nr 39