”Min lycka i nuet är allt jag ser.”

Det är NU som gäller. Jag är alla redan lycklig.

Jesus ber mig att inte se på det som inte finns. Jesus ber mig se på allting med Kristi sanna seende, med kärlek, glädje och frid.

”Du drömmer om ett separerat ego, och tror på en värld som vilar på det. Detta är mycket verkligt för dig. Du kan inte göra det ogjort genom att låta bli att ändra ditt sinne om det. Om du är villig att avsäga dig rollen som väktare över ditt tankesystem och öppna dig för mig, kommer jag mycket varsamt att rätta det och leda dig tillbaka till Gud.”
T 4.I.4:4-7

Så stilla allting är!

Gud är Kärlek, jag är kärlek.

Kärleken i mig tar över handen, synen, tanken, tar över allting.

Jag låter kärleken bestämma, kärleken som är Gud. I kärleken har jag allt, vi har allt, fullkomlig frid.