”Det förgångna är över. Det kan inte beröra mig.”

Vi är kärlek, bara kärlek. Vi är heliga, mycket heliga.

Varenda en av oss, ingen utesluten. Vi behöver bara lära oss det.

Allting som sker är lektioner vi skall lära oss något av. Allting är en spegel av mitt inre.

”Jag är starkare än rädslan.” säger vår unga fredspristagarinna.

Rädsla är bara en frestelse som vill få mig bort frän kärleken och heligheten.

Jag ser den rakt in i ögonen, jag våga möta den och ser den försvinna.

Jag accepterar det som är och stannar med det. Jag ber den Helige Ande om hjälp med att se allting på ett annat sätt, om att återlämna mitt sinne dit där det i sanning hör hemma.

”Ingenting utanför dig kan göra dig rädd eller kärleksfull, eftersom ingenting är utanför dig.” T 10.In.1:1

”Det finns ingenting utanför dig. Det är detta som du till sist måste lära dig, för det är insikten att Himmelriket har återställts till dig.” T 18.VI.1:1-2

”Vilken oro kan ansätta den som lägger sin framtid i Guds Händer?” Lektion 194.7:1