”Du är mitt mål, min Fader. Endast Du.”

Jag låter energin flöda med tacksamhet, accepterande och vänlighet. Energi är NU, den är fri. Jag bjuder på min kärleksfulla energi. Jag andas in, jag öppnar mig och omfamnar allting som kommer. Jag andas ut och släpper det varsamt.

Förlåtelse är den enda funktionen som är meningsfull i tiden.

”Fräls oss från ondo” står det i bönen Fader Vår.

Jag rättar mina tankar, fullgör min roll i Guds frälsningsplan.

Frälsningen är bara en påminnelse om att den här världen är inte mitt hem. Mitt hem är hos Gud, och Gud är mitt mål.

”Så som du befriar, så kommer du att bli befriad. Glöm inte detta, för annars kommer kärleken inte att kunna finna dig och trösta dig.” T 16.VI.2:4-5