”Himlens stillhet omsluter mitt hjärta idag.”

Jag ser att världen blöder. Jag vill lägga om dess sår, men jag vet inte hur. Jag frågar, hur?

”Du behöver inte göra någonting. Låt en kärleksfull och accepterande energi få flöda i tacksamhet och tillit genom dig och till alla dina bröder. Tillsammans är ni ett.”

”Så omedelbart minnet av Gud stiger upp i det sinne som inte känner någon rädsla som håller minnet borta!” T 28.I.13:1

”Världen kan endast ge dig det du gav den, för eftersom den inte är någonting annat än din egen projektion, har den ingen mening utöver den du fann i den och satte din tilltro till.” T 13.IX.3:1