”Min helighet lyser ljus och klar i dag.”

Vi lär genom våra misstag att vi är heliga och fullkomliga.

Vi förtjänar glädje och lycka!

Mitt Själv är universums hörskare. Mitt sinne kan helt och fullt skapa det liv jag vill ha. Jag väljer att skapa glädje. Men jag kan inte styr någon annan. Jag kan bara styra mina tankar och mitt handlande.