”Min sanna Identitet bor i Dig.”

Jag är oförändrad, jag är Din Son för evigt, oskyldig och fullkomlig!

Låt mig minnas detta. Gud i mig, jag i Gud. Det enda som finns.

Jag tar allt som det kommer, accepterar och förlåter så att jag får sinnesfrid.

Låt mig vara stilla och gå hem till Gud en stund, NU.

Låt mig se att Guds grundlag är att kärleken skapar sig själv och ingenting annat än sig själv.

Låt mig minnas att jag har ett val, jag ser det som jag tror finns och jag tror att det finns därför att jag vill att det ska finnas.

”Du är enbart kärlek, men när du förnekar detta, gör du det du är till någonting som du måste lära dig att komma ihåg.” T 6.III.2:3

Verklig kärlek är villkorslös. Den är befriande och stärkande och fullkomligt fri och gäller alla.