”Jag kan inte skadas av någonting annat än mina tankar.”

Jag låter förlåtelsen vila över mina tankar om misstag jag gjort i det förgångna och som jag är rädd att göra om i framtiden.

Jag gömmer ingenting för den Helige Ande. Jag vågar vara den jag i sanning är.

Jag står rak och ärlig inför Gud.

”Endast de som har tillit kan tillåta sig att vara ärliga, för endast de kan se dess värde. Ärlighet gäller inte bara det du säger. Ordet betyder egentligen att vara konsekvent. Det finns ingenting du säger som motsäger det du tänker eller gör; ingen tanke motsätter sig någon annan tanke; ingen handling strider mot ditt ord, och inget ord saknar överensstämmelse med något annat ord. Sådana är de som är ärliga. De är inte i konflikt med sig själva på någon nivå. Därför är det omöjligt för dem att vara i konflikt med någon eller någonting.” M 4.II.1:3-9

Det är NU som gäller, inte då eller sedan. Och Gud leder mig i allting genom den Helige Ande. Låt mig komma ihåg vem jag är och att jag är som Gud har skapat mig.