”Vilka begränsningar kan jag lägga på Guds Son?”

Jag är varken sämre eller bättre än någon annan. Vi är alla lika mycket värda.

Vi är alla en Tanke av Gud som inte har lämnat sin Faders Sinne.

Vi är inte begränsade, vi är för alltid rena och fullkomliga och fria.

”Och i Kristi sanna seende speglas min broders skönhet i en form som är så helig och så vacker att du knappt kan låta bli att falla på knä vid hans fötter.” Lektion 161.9:3