”Om jag är bunden, är inte min Fader fri.”

Jag vill vara en kanal för Guds kärlek. Fri från dåraktiga tankar att jag skulle vara bunden i en kropp.

Jag ger plats för Gud i mitt hjärta. Kärleken söker inte makt utan relationer. Jag lär mig att lyssna, ge, bry mig om och älska.

Bakom molnen finns det eviga ljuset. Allting klarnar när jag ser på ljuset i allting.