Låt mig inte binda Din Son med lagar som jag har stiftat.”

Låt mig respektera och älska.

Vi är alla ett, låt oss se det.

Låt oss se Kristus i varandra.

Lugnet och friden sprider sig medan jag lyssnar till John Lennons ”Imagine”:

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people living for today

Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people living life in peace

You, you may say

I’m a dreamer, but I’m not the only one

I hope some day you’ll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world

You, you may say

I’m a dreamer, but I’m not the only one

I hope some day you’ll join us

And the world will live as one

Kärleken sprider sig, kärleken har inga gränser, den förnyas hela tiden och flödar in och ut i mitt hjärta.

Allt är möjligt, vi är fria, fria att frälsa världen.

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare” eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala. Princip nr 1