”Guds helande Röst beskyddar alla ting idag.”

Jag gör som jag brukar. Väntar i stillhet på att höra Guds Röst innan jag öppnar EKIM.

Idag säger Rösten till mig:
”Var tacksam för Johan, din broder i allt. Tacka för att ni har det så bra. Din kärlek till honom är stor. Han är Min oskyldige Son. Se lyckan och glädjen och friden i honom så ser du den i dig själv.”

Jag påminner mig om att helandet av Guds Son är allt som världen är till för.

Jag ser kroppen som ett medel att helas och den kommer att helas. Ett mirakel är att ändra syftet från att skada till att hela.

Vår säkerhet och vårt beskydd är inte något som finns hos oss. De kommer från att lyssna till Guds Röst varje ögonblick. Vi vet inte vägen till Himlen men vi vandrar tillsammans med Kristus som vet.