”Den här dagen tillhör kärleken. Låt mig vara utan fruktan.”

Jag iakttar sakta vad som sker med kärlek i mitt hjärta.

Jag agerar när den Helige Ande ber mig.

Jag lyssnar till Hans Röst och lär mig att skilja Den från egots röst.

Jag låter allting vara så som Gud har skapat det. Jag ärar mina bröder i deras oskuld.

Jag jämför inte, jag dömer inte därför att jag kan inte jämföra eller döma.

”Mirakler inträffar naturligt som uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ur kärlek ett mirakel.”
Princip nr 3