”Stillheten i Guds frid är min.”

I min vardag finns Guds frid. I allting finns Guds frid.

I dig min broder och i dig älskade Johan finns Guds frid.

Jag känner mig till freds, i frid, lycklig och nöjd.

Jag vill ge denna gåva till dig!

Glöm inte att meningen med EKIM är att uppnå och bevara Guds frid. Det finns ingen ersättning för Guds frid. Alla har rätt till Guds frid. Det som Gud skapat är likt Honom Själv.

”Vill du ha en stillhet som inte kan störas, en varsamhet som aldrig kan skadas, ett djupt, varaktigt välbefinnande, och en vila så fullkomlig att den aldrig kan oroas? Allt detta, och mer, erbjuder förlåtelsen dig.” Lektion 122.1:6 – 2:1